55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

PŁATNOSCI

PŁATNOŚCI

Przedszkole zastrzega zmienność kwot wynikającą z weryfikacji danych!

Konta do wpłat:

WYŻYWIENIE: 95 9591 0004 2001 0010 0827 0006

CZESNE: 52 95910004 2001 0010 0827 0004

Płatności za miesiąc czerwiec 2019 r. (wyżywienie i czesne)


Prosimy o dokonywanie płatności do 10-tego dnia miesiąca.


Numer konta na fundusz rodzicielski

Copyright 2013-2019 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie