55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

PŁATNOSCI

 

Przedszkole zastrzega zmienność kwot wynikającą z weryfikacji danych!

Konta do wpłat:

WYŻYWIENIE: 95 9591 0004 2001 0010 0827 0006

CZESNE: 52 95910004 2001 0010 0827 0004

FUNDUSZ RODZICIELSKI: 94 1090 2457 0000 0001 4030 4538              Santander bank- płatność co miesiąc w kwocie 100 zł - 4,5 latki; 80 zł - 3 latki
PŁATNOŚCI ZA MIESIĄC CZERWIEC 2024 r.
(wyżywienie i czesne)Prosimy o dokonywanie płatności do 10-tego dnia miesiąca.

UWAGA!
OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023/24 OBIWIĄZUJĄ NOWE NUMERY DLA DZIECKA 

Copyright 2013-2024 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie