55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Dokumenty do pobrania

Dokumenty na rok szkolny 2020/2021


OŚWIADCZENIA


Upoważnienie do odbioru dziecka

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka

Zgoda na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka 

Oświadczenie Covid-19

Zdoda na pomiar temperatury


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA


Procedury Bezpieczeństwa

 

 

UBEZPIECZENIE

Oferta

Informacje o opłatach

Dane do przelewu:
Centrum Pośrednictwa Ubezpieczeniowo-Finansowego
Lidia Czechowska
50 1160 2202 0000 0003 8885 4765 

Bardzo Ważne !!! W tytule Przelewu podajemy nr Polisy oraz imię i nazwisko dziecka, przykłady poniżej:

Przedszkole PWB680285
przykład tytułu przelewu : PWB680285 Anna Nowak

INNE

 Podstawa programowa


Statut
Roczny plan pracy 
Program wychowawczy
P
rogram wychowawczo - profilaktyczny 

BHP

Plan wspólpracy z rodzicami

Koncepcja pracy przedszkola

Uchwała Rady Gminy w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
Copyright 2013-2021 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie