55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Zamówienia

ZAMÓWIENIA NA ROK 2021

DOSTAWA OLEJU
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór umowy
Wybór najkorzystniejszej umowy

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór umowy
Wybór najkorzystniejszej umowy

WARZYWA I OWOCE
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór umowy
Wybór najkorzystniejszej umowy

MIĘSO I WĘDLINY
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór umowy
Wybór najkorzystniejszej oferty

PIECZYWO
Zapytnie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór umowy
Wybór najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWNIENIA NA ROK 2020
DOSTAWA OLEJU

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie

Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty

 ŻYWIENIÓWKA
Formularz oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

 

1. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty


2. WARZYWA, OWOCE

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty


3. PIECZYWO

zaptanie ofertowe

wybór najkorzystiejszej oferty

 

4. MIĘSO I WĘDLINY

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

5. WODA W BUTLACH

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty


ODPADY KOMUNALNE BIODEGRADOWALNE
Zapytanie ofertowe
Oświadeczenie 

Wybór najkorzystniejszej oferty

MONITORING
Zapytanie ofertowe 
Oświadczenie

Wybór najkorzystnijszej oferty


SEPARATOR TŁUSZCZU

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty


Copyright 2013-2023 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie