55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Zamówienia

DOSTAWA OLEJU
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie

Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty

 ŻYWIENIÓWKA
Formularz oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

 

1. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty


2. WARZYWA, OWOCE

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty


3. PIECZYWO

zaptanie ofertowe

wybór najkorzystiejszej oferty

 

4. MIĘSO I WĘDLINY

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

5. WODA W BUTLACH

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty


ODPADY KOMUNALNE BIODEGRADOWALNE
Zapytanie ofertowe
Oświadeczenie 

Wybór najkorzystniejszej oferty

MONITORING
Zapytanie ofertowe 
Oświadczenie

Wybór najkorzystnijszej oferty


SEPARATOR TŁUSZCZU

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty


Copyright 2013-2020 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie