55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Strona główna

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

RAPORT MFiPRWITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W STRZESZOWIE
 

 

Przedszkole w Strzeszowie istnieje od 1974 roku. Do obecnego budynku, który został przebudowany na cele przedszkola dzieci uczęszczają od stycznia 2013 r. Przedszkole położone jest na obszarze wiejskim. Jest placówką publiczną, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z siedzibą w Szewcach. Atutem placówki jest jego lokalizacja. Znajduje się w centrum wsi w wolnostojącym budynku z przyległym do niego placem zabaw, który jest systematycznie doposażany w nowe elementy. Teren jest bezpieczny dla dzieci. Placówka posiada pięć kolorowych i słonecznych sal dydaktycznych. W salach znajdują się kąciki tematyczne do zabaw oraz kąciki rekreacyjne, gdzie dzieci mogą wypocząć i zrelaksować się.

 

Przedszkole zapewnia możliwość aktywności ruchowej w sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń, tunele, chusty, co pozwala uatrakcyjnić zajęcia naszym podopiecznym. W przedszkolu znajduje się sypialnia, gdzie odpoczywają najmłodsi. Dzięki miłej, serdecznej i domowej atmosferze stworzonej przez wszystkich pracowników, dzieci łatwo odnajdują się w grupach rówieśniczych i chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności oferowanych przez placówkę. 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców, przedszkole zapewnia rozszerzoną ofertę edukacyjną w postaci prowadzenia zajęć dodatkowych. Organizowanych jest wiele uroczystości, spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczek i warsztatów z udziałem rodziców. Przedszkole zaspokaja ciekawość świata małych ludzi i dba o to, aby każdy czuł się tak samo ważny i tak samo potrzebny. Placówka ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, wspierając je, organizując zajęcia otwarte, zabawy popołudniowe, a także uroczystości dla mieszkańców. Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno działań organizacyjnych jak i realizacji procesu wspomagania i rozwoju dzieci. Systematyczne działania wychowawczo - edukacyjne przedszkola sprawiły, że placówka postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna dzieciom.

 

Copyright 2013-2024 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie