55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

REKRUTACJA

Rozporządzenie w sprawie kkomisji rekrutacyjnej

Dokumenty do pobrania na rok 2018/2019:


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała na rok szkolny 2018/2019

 

 

ETAP REKRUTACJI/

CZYNNOŚĆ RODZICA

 OD DNIA

OD GODZ.

DO DNIA

DO GODZ.

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

12 marca 2018

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

23 marca 2018

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

 

ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA                     

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami.

25 marca 2018

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

16 kwietnia 2018

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

19 kwietnia

 2018

08:00

   

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka 
do przedszkola.

19 kwietnia

 2018

08:00

25 kwietnia

 2018

14:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych                        i nieprzyjętych.

27 kwietnia

 2018

10:00

   

 

ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

30 kwietnia

 2018

 

 

 

 

ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLA                      

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami.

 

 

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

 

 

 

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka 
w przedszkolu.

 

 

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych                   i nieprzyjętych.

 

     

Uruchomienie procedury odwoławczej.

 

 

 

 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

     

Copyright 2013-2018 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie