55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

REKRUTACJA

 

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

do Przedszkola Publicznego w Ligocie Pięknej

na miesiąc lipiec 2018r.

 

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola na miesiąc lipiec, proszeni są o pobranie deklaracji od nauczyciela, wypełnienie i złożenie w terminie od dnia 29 maja do dnia 6 czerwca  w przedszkolu w Ligocie Pięknej.

       Dnia 8 czerwca 2018r. zostanie wywieszona lista dzieci z naszego przedszkola przyjętych na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

 

 

Zapisy na dyżur wakacyjny na miesiąc sierpień do Przedszkola Publicznego w Strzeszowie odbędą się w miesiącu czerwcu, po zakończeniu zapisów na miesiąc lipiec.


DEKLARACJA RODZICÓW

dotycząca uczęszczania dziecka

do Przedszkola Publicznego w Ligocie Pięknej podczas dyżuru wakacyjnego

 

 

Deklaruję, że moje dziecko ……………………………………………………………………..

                                                                                                        (imię i nazwisko dziecka)

będzie uczęszczało do Przedszkola Publicznego w Ligocie Pięknej w miesiącu lipcu 2018r. w terminie od dnia ……………… do dnia …………….., w godzinach: od …….. do ……… .

 

Zgłaszając dziecko na dyżur wakacyjny zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za wyżywienie i czesne za miesiąc lipiec do dnia …… lipca 2018r.

 

…………………...............................................

                                                                                              (podpis rodzica)

 

 

 

 

 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZESZOWIE

 

OD DNIA

OD GODZ.

DO DNIA

DO GODZ.

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami.

 

14 maja

2018r.

w godzinach 7.00-15.00        (w godzinach pracy sekretariatu)

 

16 maja 2018r.

w godzinach

7.00-15.00    

   (w godzinach pracy sekretariatu)

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

18 maja 2018r.

10.00

 

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka  w przedszkolu.

21 maja 2018r.

w godzinach 7.00-15.00        (w godzinach pracy sekretariatu)

22 maja 2018r.

w godzinach 7.00-15.00        (w godzinach pracy sekretariatu)

Opublikowanie list dzieci przyjętych                   i nieprzyjętych.

 

24 maja 2018r.

 

10.00

   

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Uruchomienie procedury odwoławczej.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZSP w Szewcach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.        Na rozstrzygniecie dyrektora  służy skarga do sądu administracyjnego.

 

1 czerwca

     Rozporządzenie w sprawie komisji rekrutacyjnej

Dokumenty do pobrania na rok 2018/2019:


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała na rok szkolny 2018/2019

 

 

ETAP REKRUTACJI/

CZYNNOŚĆ RODZICA

 OD DNIA

OD GODZ.

DO DNIA

DO GODZ.

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

12 marca 2018

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

23 marca 2018

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

 

ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA                     

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami.

25 marca 2018

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

16 kwietnia 2018

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

19 kwietnia

 2018

08:00

   

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka 
do przedszkola.

19 kwietnia

 2018

08:00

25 kwietnia

 2018

14:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych                        i nieprzyjętych.

27 kwietnia

 2018

10:00

   

 

ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

30 kwietnia

 2018

 

 

 

 

ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLA                      

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami.

 

 

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

 

 

 

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka 
w przedszkolu.

 

 

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych                   i nieprzyjętych.

 

     

Uruchomienie procedury odwoławczej.

 

 

 

 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

     

Copyright 2013-2018 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie