55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Kadra

DYREKTOR:

 Anna Białecka-dyrektor ZSP w Szewcach

 Jolanta Kosela- woicedyrektor ZSP w Szewcach

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA:

 

grupa 3 latków "Biedronki": 

1. Monika Domagała

2. Karolina Górka

 

grupa 3 latków "Żuczki":

1.Daria Grzysińska
2. Jolanta Kosela

 

grupa 3 latków "Motylki":

1. Katarzyna Buczak

2. Katarzyna Wojniak

 

grupa 4-5 latków "Pszczółki":

1.  Ewelina Kowalska

2.  Joanna kowalczyk

  

grupa 4-5 latków "Mróweczki":

1. Aleksandra Ciosk

i nauczyciele wspomagający pracę:
1. Katarzyna Buczak
2. Monika Domagała
3. Karolina Górka

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

1. Patrycja Fatyga -administracja 

2. Ewa Marduła -szef kuchni

3. Jadwiga Czech -pomoc kucharki   

4. Abrantowicz Dorota-  pomoc kuchenna

5. Renata Palus - sprzątająca

6. Zdzisława Służalec -sprzątająca
7. Agnieszka Kołodziej - sprzątająca
8. Ewelina Wiśniewska - sprzątająca

9. Rybak Waldemar - konserwator


 

Copyright 2013-2019 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie