55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Kadra

DYREKTOR:

 Anna Białecka-dyrektor ZSP w Szewcach

 Jolanta Kosela- woicedyrektor ZSP w Szewcach

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA:

 

grupa 2,5- 3 latków: 

1. Katarzyna Buczak

2. Katarzyna Wojniak

 

grupa 3-4  latków:

1.Aleksandra Ciosk
i nauczyciele wspomagający pracę:
1. Daria Grzesińska
2. Katarzyna Buczak
3. Sylwia Golonka

 

grupa 4- 5 latków:

1. Joanna Kowalczyk

2. Daria Grzesińska

 

grupa 5 latków:

1.  Halina Surma

2.  Jolanta Kosela

  

grupa 6 latków:

1. Maria Garecka

2. Golonka Sylwia

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

1. Patrycja Fatyga -administracja 

2. Ewa Marduła -szef kuchni

3. Jadwiga czech -pomoc kucharki   

4. Abrantowicz Dorota-  pomoc kuchenna

5. Renata Palus - sprzątająca

6. Zdzisława Służalec -sprzątająca
7. Agnieszka Kołodziej - sprzątająca
8. Ewelina Wiśniewska - sprzątająca

9. Rybak Waldemar - konserwator


 

Copyright 2013-2018 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie