55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice

Zgodnie z ustaleniami podczas zebrania, przypominamy, że wysokość składek na Fundusz Rodzicielski za rok 2022/23 wynosi:
200zł/semestr 3latki
300zł/semestr dzieci starsze
.
Dzieci rodziców, którzy będą zalegać z płatnościami nie będą korzystać z wycieczek oraz teatrzyków i innych atrakcji. Dostępny jest wzór prośby o rozłożenie płatności na raty miesięczne. Pismo można złożyć w sekretariacie bądź napisać wiadomość email na adres 
radarodzicowkontakt@gmail.com

wzór pisma 

Osoby, które z przyczyn losowych nie mogą pozwolić sobie na wpłacanie funduszu prosimy o kontakt z dyrekcją. 
Pragniemy również przypomnieć, że całość zebranej kwoty wykorzystywana jest przez dzieci i każdy rodzic ma prawo wglądu co wydatków w sekretariacie bądź przez kontakt mailowy z Radą Rodziców. 
 
                                                                                    Rada Rodziców
                                                                  przy Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie

 

Prosimy o wpłaty do sekretariatu lub na konto:

 94 1090 2457 0000 0001 4030 4538              (Santander bank)

w tytule wpłaty: Nazwisko Imię dziecka, nazwa grupy, miesiąc

 

Dane konta dostępne są na stronie przedszkola www.strzeszowprzedszkole.pl w zakładce płatności.

 

 

Pieniądze ze składki na fundusz Rady Rodziców przeznaczane są w pierwszej kolejności

-       na comiesięczne teatrzyki dla dzieci zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym,

-       na comiesięczne spotkania z "Diadkiem Bachem”
-       na comiesięczne koncerty Narodowego Forum Muzyki

-       na wycieczki

-       na transport

W dalszej kolejności

-       na spotkania z rodzicami, dziadkami, zajęcia otwarte, na kawę, herbatę

-       na naczynia jednorazowe

-       np. na pączki na tłusty czwartek

-       na książki na zakończenie roku dla dzieci odchodzących

-       na kwiaty dla grona pedagogicznego

 

Niewykorzystane środki ze składek, jak też środki pozyskane w inny sposób (dochód ze sprzedaży ciast na piknikach i festynach) za zgodą Rady Rodziców przeznaczone są na doposażenie przedszkola jeśli zachodzi taka potrzeba (w ostatnich latach zakupiono np. żagiel do ocienienia piaskownicy, bramki do gry w piłkę nożną)

Rozliczenie Funduszu pojawia się na tablicy ogłoszeń, a wszystkie rachunki są do wglądu w sekretariacie.

W wyjątkowych sytuacjach (np. przewlekłej choroby ) na wniosek rodzica Rada Rodziców zwalnia z płacenia składki.

W przypadku zaległości z opłacaniem składek dzieci nie będą brały udziału w  wycieczkach i wyjściach grupy.

Pomysły na wycieczki i sposoby wykorzystania Funduszu Rady

 Rodziców, prosimy kierować do wychowawców, Pani wicedyrektor Przedszkol lub do Rady Rodziców.

 

 

Rada Rodziców

 

 

 

 

Copyright 2013-2023 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie