55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Nasi mecenasi

ZOSTAŃ NASZYM MECENASEM I PODAJ NAM POMOCNĄ DŁOŃ…

 o to proszą dzieci z Przedszkola Publicznego w Strzeszowie wraz z rodzicami i  kadrą pedagogiczną  placówki. My nauczyciele- organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną staramy się stworzyć im stymulujące środowisko,  by dzieci:

  • radośnie i mądrze odkrywały świat,
  •  gromadziły doświadczenia,
  •  efektywnie spędzały czas.

Wymaga to zaangażowania, dobrych pomysłów, czasu, a także pieniędzy. Wszystkie uzyskane przez nas środki finansowe przeznaczamy na cele statutowe.

Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

  • Całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć, festynów;
  • Doposażenie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe);
  • Organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, pogadanek, występów dla dzieci lub rodziców;
  • Wszelkie inne atrakcyjne propozycje.

Naszemu sponsorowi oferujemy zamieszczenie informacji o jego ofercie oraz reklamę:

  • Na naszej stronie internetowej;
  • Na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola;
  • W innych materiałach (kwartalnik dla Rodziców Wieści z  naszego przedszkola, podziękowania i reklama na zebraniach z rodzicami).

Kontakt z nami:
Przedszkole Publiczne w Strzeszowie
ul. Lipowa 35
55-114 Wisznia Mała
tel. (71) 312-82-15 l
e-mail:przedstrzeszow@wp.pl

Copyright 2013-2021 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie