55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Przedszkole w czasie COVID-19

Drodzy Rodzice!
1 września 2020 rozpoczynamy nowy rok szkolny.

W tym roku wyjątkowo bo w zaostrzonym reżimie sanitarnym związanym z epidemią COVID-19. Przedszkole będzie czynne w godzinach 6.00-17.00.

 

Na teren Przedszkola można wejść tylko i wyłącznie z ochroną ust i nosa (dotyczy osób dorosłych), przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.

 

W tym szczególnym czasie prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zachowanie dystansu społecznego w stosunku do pracowników jak również innych rodziców.

 

W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym czas oczekiwania na wejście do przedszkola może być wydłużony.

 Załącznik (oświadczenie)

Zgoda na mierzenie temperatury

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP W SZEWCACH w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19


Copyright 2013-2021 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie