55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Przedszkole w czasie COVID-19

Drodzy Rodzice!
Od 18 maja zapraszamy zadeklarowane dzieci
(wysłane oświadczenie + zgoda) do naszego przedszkola.
Bardzo prosimy uważnie zapoznać się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w czasie epidemii COVID - 19.

INFORMACJA DLA RODZICA:

 

Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych do Przedszkola Publicznego w Strzeszowie można dokonać do 15 maja 2020 roku.

1. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola będą mieli rodzice:

a)      dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

b)      którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przesłanie mailem do 15 maja 2020 roku oświadczenia od rodzica/opiekuna (w załączniku).


Załącznik (oświadczenie)

Zgoda na mierzenie temperatury

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP W SZEWCACH w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19


Copyright 2013-2020 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie