55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

GODZINY

ZAJĘCIA

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

8.00-8.20

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych. Przygotowanie do śniadania  -porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

8.20-8.50

Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, czynności higieniczne.

Śniadanie

8.50-11.20

Zajęcia dydaktyczne

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w danej placówce programu wychowania przedszkolnego. Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka

11.15-11.45

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

Obiad: zupa + deser

11.45-13.15

Odpoczynek poobiedni

Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.

13.15-13.45

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

Obiad II danie

13.45-17.00

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Copyright 2013-2022 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie